Om företaget

Vesterli & Co bedriver danskurser inom pardans. Företagets drivs av Odd och Eva Vesterli som tillsammans med andra instruktörer och medhjälpare håller danskurser över hela landet. Alla instruktörer i företaget håller kurser vid sidan av sina ordinarie jobb – helt enkelt för att vi älskar att sprida dansglädje.

Kurserna anpassas efter deltagarnas nivå och arrangörernas önskemål – från prova-på-kurser, till vecko- eller helgkurser på olika nivåer. Vi anlitas av dansklubbar, föreningar och företag som arrangerar kurser. Vi anlitas också av skolor som vill arrangera kurser för elever och av företag som vill ha dansinslag på firmafester.

Vårt primära motto är: Happy face! Det betyder att vi jobbar hårt för att våra kursdeltagare inte bara ska lära sig dansa, utan också ha roligt på vägen dit.

När företaget startades var det kurser främst inom Dirty Foxx™ – modern foxtrot. Det började med kurser för ungdomar i gymnasiet som växte till att över 16 000 skolungdomar lärde sig ”foxa”, till att ha haft kurs för över 10 000 vuxna deltagare.

2012 breddades verksamheten till också innefatta west coast swing. Numera håller Odd, Eva, Jenny, Claes, Hanna och Daniel kurser i west coast swing på både sina respektive hemmaplaner under veckorna, samt helgkurs runt om i landet.

Förutom danskurser arrangerar vi också dansevenemang och gör dansuppvisningar.

Läs mer om Vesterli & Co